Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kůň je velmi inteligentní, přátelské a citlivé zvíře. Přesto byl po staletí jedním z nejubožejších otroků člověka. Milióny koní umíraly ve válkách, byly zneužívány pro práci, sport a zábavu lidí. Ve starověkém Řecku bylo úmyslné štvaní zvířat proti sobě, dostihy a nejrůznější formy zápasů zvířat s gladiátory vítaným zdrojem zábavy. Už tři tisíce let se tedy lidstvo upevňuje v názoru, že zvířata tu jsou nejen k tomu, aby nám zajišťovala obživu, ale také proto, aby nás bavila.

Dostihový sport se stal jednou z nejhorších forem vykořisťování zvířat. Využívání zvířat ve sportu má v dnešní době mnoho zastánců. Na člověka pěstující dostihový sport se často pohlíží jako na milovníka zvířat. Bookmakeři bohatnou z příjmů sázek na zápasech a dostizích. Ve sportu jsou koně zneužíváni především pro dostihy, parkur a klusácké závody. V některých zemích jsou zápasy a sporty se zvířaty považovány za kulturní tradici. Na podobnou národní pýchu zemřely v Čechách desítky koní - staly se obětmi dostihu Velká Pardubická.
VELKÁ PARDUBICKÁ

Historie

Velká Pardubická existuje od roku 1874, kdy vznikla jako prestižní důstojnický dostih. Proto byla dráha již od počátku extrémně náročná a o život na ní dosud přišlo více než 50 koní. Toto číslo ovšem nezahrnuje koně zabité při trénincích, kvalifikačních závodech nebo zvířata utracená později kvůli následkům absolvovaného závodu.

Nejatraktivnějším dostihem Velké Pardubické je hlavní dostih Steeplechase - Cross Country, s nejtěžší překážkou Taxisovým příkopem. Dráha měří 6.900 metrů, koně běží střídavě po trávě, písku a oranici. Na dráze je připraveno 30 překážek. Samotný Taxisův příkop je nejvražednější - dosud na něj doplatilo životem 23 koní, mnoho dalších přežilo těžké a bolestivé pády jen s velkými potížemi.

Taxis je tvořen živým plotem vysokým 140 cm, za kterým následuje zákeřná 5m dlouhá a 1metr hluboká propast. Na přeskočení Taxisu potřebuje kůň více jak 8 metrů dlouhý skok. Záludnost této a podobných překážek spočívá především v tom, že kůň před skokem neví, že ho za plotem čeká ještě příkop, a to je také důvod častých pádů a zranění. K nebezpečnosti této překážky přispívá také to, že se před hlavním závodem nesmí trénovat. Proti Taxisově příkopu se zvedla vlna odporu hned po prvním ročníku Velké Pardubické. Egon Thurn - Taxis tehdy skok obhajoval slovy: "Jasnosti, vy ani já tuto překážku překonávat nebudete, a proto není důvodu, proč bychom ji měli vyřaditi a někomu ji ulehčovali."

Nejen Taxisův příkop

Krutost Velké Pardubické však zdaleka nespočívá jen v Taxisu. Většina zabitých koní totiž umírá na jiných překážkách nebo je uštvána během závodu. 60 - 80% koní dostih vůbec nedokončí, což samo o sobě vypovídá o jeho obtížnosti.

V roce 1993 dokonce dojel z devíti startujících jezdců jen jeden. V roce 1998 z dvaceti pouhých sedm. Podle ve světě všeobecně uznávaných pravidel není možné, aby jezdec po pádu znovu nasedl na koně a dojel do cíle. Něco takového zahraniční steeplechase nepřipouští a každý pád je v řeči pravidel důkazem, že kůň jednoduše na dostih nemá. U nás však toto pravidlo neplatí.

Další odlišností je podklad, na kterém se steeplechase běhají. Nikde na světě nebývá dráha upravována pluhem - naproti tomu v Pardubicích běhají koně po oranici. Ta se původně orala pluhem tažených koňmi a brázda byla hluboká 20 - 30 cm. Později, když se orala traktorem, dosahovala brázda hloubky i přes 40 cm, což zvýšilo celkovou náročnost dostihu, a způsobilo tak extrémní vysílení koní, jehož následkem pak padali i na jink snadných překážkách.

I délka dráhy je v rozporu s normou dostihového sportu - normálně by neměla přesahovat 5.000m. "Musím přiznat, že tradici Velké jsme viděli i v její nebezpečnosti a možná i krutosi." připustil v tisku dokonce i bývalý ředitel Dostihového spolku Jiří Janda.

                       

                                       Změny?

Po protestech domácích i zahraničních ochránců zvířat v letech 1992 - 93 došlo k některým úpravám závodní dráhy, z nichž však většina byla jen kosmetického rázu. Za skutečně prospěšné lze považovat pouze zavlažování dráhy, které zmírňuje nápor na klouby koní a tak i jejich celkovou únavu, správným krokem bylo i snížení brázdy oranice na 10 cm.

Naopak kritickým bodem zůstává Taxisův příkop, kde došlo mj. ke snížení plotu na 140 cm z původních 150 a snížení hloubky příkopu ze 2 metrů na 1 metr. Nicméně Taxis nezabíjí svou hloubkou, ale především svou délkou, a tak se na obtížnosti překážky prakticky nic nezměnilo. Navíc snížení živého plotu může vést k menší odrazové aktivitě, která skok zkrátí. tento argument ostatně vznášeli i někteří žokejové. Při již zmiňovaném 103. ročníku Velké Pardubické spadlo z devíti startujících koní šest právě na Taxisu.

Je zřejmé, že většina úprav slouží k manipulaci s veřejným míněním a až na výjimky zůstává náročnost a nebezpečnost závodu zachována. Koně na Velké Pardubické umírají dál - v roce 1998 měla tragický konec hromadná kolize na překážce Popkovický skok, při které si zlomil nohu sedmiletý hnědák Damion a musel být utracen. Další kůň byl při kolizi težce zraněn.

http://www.fotoobzor.com/storage/200608311716_DSC_0149.jpg


O koních a lidech

Používání koní ve sportu je spojeno s nucením zvířat k nepřirozeným úkonům, často přesahujícím jejich vrozené schopnosti. Kůň je tvor, který odpradávna žil v rovinatých krajinách, kde neměl žádné těžší překážky. Skákat samozřejmě umí, ale v přírodě by se této činnosti věnoval pouze v minimální míře. Kůň tedy není klasickým "skokanem" jako například puma nebo jaguár. Stačí si jen porovnat tělesné proporce koně a jaguára. je to především rozdílná délka těla, pružnost páteře, ale i rozdílná délka a síla končetin, která pro koně znamená vyšší pravděpodobnost zranění, zvlášť při dopadu z výšky.

Stále vyšších výkonů zvířat je dosahováno nejen náročným tréninkem, ale někdy i jinými nepřirozenými metodami, jako jsou doping nebo nepřiměřené fyzické podněty. Jako pobídka k vyvinutí vyšší rychlosti není výjimečné bití a kopání koní do slabin. K vyšším skokům bývají zvířata cvičena tak, že při přeskakování překážky jim je záměrně způsobována bolet, což je nutí při dalším skoku skákat výše. Provádějí se i chirurgické zákroky, jejichž cílem je znecitlivění choulostivých nebo extrémně namáhaných částí těla, zejména kloubů. Při namáhavém intenzivním tréninku se však po určité době klouby v důsledku nepřirozených pohybů opotřebovávají a kůň se stává pro vrchlový sport nepoužitelným.

Obrázek “http://www.vejnar.com/dostihy/dostihy01.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Majitelé stájí, plemenáři a přiznivci dostihového sportu obhajují nezbytnost provozování dostihů argumentací, že koně byli pro vrchlový sport vyšlechtěni. Uvědomme si však, že stejně jako by nám připadaly obludné zásahy do přirozeného výběru partnerů u lidí, je zrůdné a nezodpovědné i genetické šlechtění koní. Místo koní jsou produkování závodníci, u kterých je genetická informace lidským zásahem záměrně pokřivena. Člověk tak zasahuje do genofondu celého druhu. Plemenáři se svými výsledky pyšní před veřejností a dostihový průmysl podporuje další výzkum. V laboratořích se pracuje na objevování stále nových a účinnějších chemických prostředků, které mají za cíl ovlivnit výsledky závodu. Nejrůznější chemické a hormonální přípravky slouží k potlačení únavy, zvýšení výkonnosti nebo celkovému tlumení bolesti. Lidmi tak byl vyšlechtěn druh, jenž by ve volné přírodě neměl šanci přežít a který se tak stal zcela závislým na péči člověka.

Život dostihových koní je naplněn tréninkem a závody, při kterých zvířata často trpí stresem. Zvláště prestižnější dostihy jsou v první řadě velkým byznysem, což se negativně projevuje i v chování jezdců. Na životy koní tak padá stín permanentního rizizka smrti na dostihové dráze nebo utracení v důsledku zranění či úplného vyčerpání. 

V souvislosti s Velkou Pardubickou bývá často uváděn argument, že existují steně nebezpečné sporty, například horolezectví nebo kanoistika. Rozdíl je v tom, že u těchto sportů je to člověk, kdo si vybírá, zda riziko podstoupí, zatímco u dostihů se zvíře rozhodnout nemůže. Odpůrcům zneužívání zvířat ve sportu je také předkládán názor, že zvíře samotné si přeje závod. Nikdo samozřejmě nepopírá fakt, že volně žijící zvířata, především mláďata, jsou hravá a soutěživá. Stejně jednoznačná je i instinktivní snaha silných jedinců dominovat ve stádě. Je však rozdíl mezi soutěživým chováním na svobodě a celoživotním vězněním a nuceným tréninkem s cílem dosahování stále vyšších výkonů. Neexistuje zvíře, které by mělo potřebu překonat nejnovější rekord nebo riskovat svůj život pro dosažení většího vzrušení lidí na tribunách či zisku pro svého majitele.


http://www.natureblink.com/animals/dostihy.jpg


Na otázku o etickém přístupu jezdce ke koni odpovídá v jednom z rozhovorů pro tisk přední domácí žokej Josef Váňa upřímně: "Nemám úplně čisté svědomí, už se mi také stalo, že jsem s koněm pokračoval v dostihu, i když jsem věděl, že bych to měl dávno zabalit." I toto doznání vypovídá o tom, jak to ve skutečnosti je s těmi opravdovými milovníky koní, kterými podle obecně rozšířeného názoru jsou jezdci, majitelé stájí a další lidé, kteří se okolo koní pohybují. 

Dostihy jsou především velkým byznysem - majitelé nejlepších koní vydělávají ohromné částky, bookmakeři si nacpávají peněženky ze sázek, města vydělávají na pořádání dostihů velké sumy z daní a turistického ruchu. A žokejové jsou někdy schopni dovláčet do cíle zraněného koně doslova za každou cenu. V živé paměti je příklad 102. ročníku Velké Pardubické, kdy se na Havlově skoku zranil kůň Gemer, kterého ale jezdec s vidinou finanční prémie a pátého místa zchromlého a úpně vysíleného násilím dohnal do cíle. Dav "milovníků koní" na tribunách tomuto sadistickému představení nadšeně aplaudoval.

http://img.aktualne.centrum.cz/13/60/136048-dostihy.jpg


Pohled na jezdce štkajícího nad mrtvým koněm bývá vydáván za příklad opravdové, čisté a nezištné lásky ke zvířeti. Nad čím to ale jezdec slzí? Nad rozplynutou vidinou vítězství? Nad zmařenou snahou a úsilím? Na dztrátou času? Nad majetkem? To nemusí, kůň byl přece vysoce pojištěn. Nad kamarádem? Toho ale přece nevystavujeme svévolně a zbytečně smrtelnému nebezpečí. Jediným rozumným důvodem k slzám může být jeho špatné svědomí. To však proudem slz umýt nelze. 

Ať již se jedná o dostihy, psí závody, medvědí či kohoutí zápasy, koridu nebo rodeo, pointa je vždy stejná: na jedné straně zvířata štvaná k maximálním výkonům, ponížená, riskující, trpící, přicházející o život a na druhé straně člověk, který se baví "sportuje" a vydělává peníze. Lidská společnost připravila koně o volnou přírodu, zotročila je a způsobila jejich závislost na člověku. Je povinností lidí přestat je vystavovat dalšímu zneužívání a nebezpečí jen pro svou zábavu a zisk.

NEHODY PŘI VELKÉ PARDUBICKÉ

Rok

Kůň

Místo nehody

Příčina zranění

1874

Strizzel

bulfinš, po doskoku

zlomení vazu, pád na hlavu

1878

Trouville

zeď, při pádu

zlomení kříže

1893

Courage

drop, při doskoku

zlomení nohy ve spěnce

1896

Walter

dvojskok

po doskoku těžké zranění

1899

Victor

cílová rovina

úplné vyčerpání a chrlení krve

1901

Senator II

hadí příkop, doskok

zlomení lopatky

1912

Kulík

popkovický skok

pád na hlavu, zranění páteře

1913

Stamford

zahrádka, doskok

zranění páteře

1921

Magyar leány

malý vodní příkop

doskok, zlomení zadní končetiny

1922

Leffers II

po dosažení cíle

úplné vyčerpání a zchvácení

1927

Eba

otevřený příkop

poranění páteře při doskoku

Al right II

šlápnutí do prohlubně

zlomení nohy ve spěnce

Landgraf II

popkovický oblouk

úplné ochromnutí

Doyen

Taxisův příkop

krátký doskok, zlomení vazu

1933

Regalon

hadí příkop, doskok

zlomení vazu po pádu

1950

Rival

malý vodní příkop

doskok, zlomení zadní končetiny

Gejša

dvojbradlí

zlomení žeber, poranění plic

1956

Brouk

Taxisův příkop

rozdrcení bederních obratlů

1960

Pastela

malá zahrádka

zlomení vazi při doskoku

Viza

Taxisův příkop

zlomení pravé přední končetiny

1962

Cheder

proutěná překážka

zlomení končetiny

Kolar

Taxisův příkop

proražení lebeční kosti v doskoku

1964

Div

Taxisův příkop

těžké zranění končetiny

1967

Zamyslel

Taxisův příkop

zlomení krčních obratlů při doskoku

Rubel

proutěná překážka

přetržení levého spěnkového kloubu a šlachy ohybače

1969

Vaga

Taxisův příkop a popkovický skok

ztržení křížové kosti a ulomení sedacího hrbolu

Japan

Havlův skok

krátký doskok, zlomení druhého krčního obratle

Blankyt

Taxisův příkop

silně naštíplá kopytní kost po pádu

1970

Liban

Taxisův příkop

krátký doskok po příkopu, utracen v nemocnici

Bilet

Taxisův příkop a malý anglický skok

krátký doskok, zlomení bederních obratlů

1971

Kostrava

Taxisův příkop

krátký doskok na hlavu, zlomení krčních obratlů

Ria

Taxisův příkop

zlomení žeber při doskoku (až po dostihu, doběhla 10)

1973

Metas

seskok

zlomení křížové kosti při doskoku

1975

Sandra II

Taxisův příkop

krátký skok, zlomení krčního obratle

1977

Úskok

Taxisův příkop

krátký skok, zlomení krčního obratle

1981

Lancaster

přírodní plot s překážkou

zlomení spěnkové kosti při doskoku

1982

Pahang

Irská lavice

skok na přední šikmý svah a zranění bederních obratů, utržení křížové kosti

1983

Klotild

proutěná překážka

luxace spěnkového a kopytního kloubu

1984

Futbol

Taxisův příkop

těžké zranění krčních obratlů při doskoku

Emanuel

Taxisův příkop

fraktura hlezenního kloubu a zlomení hlezenní kosti

Kapellan

Taxisův příkop

zlomení pravé zadní končetiny, úplné vyčerpání po doběhu

1985

Santos

úplné vyčerpání

1986

Lozorno

Taxisův příkop

zlomení krčních obratlů při doskoku

1989

Gajsan

Taxisův příkop

zlomení krčních obratlů

Caribo

Malý vodní příkop

fraktura 1.ram. kosti

Torfha

Taxisův příkop

fraktura prvního krčního obratlu a zlomení křížové kosti

1990

Formát

Taxisův příkop

1991

Pauza

Taxisův příkop

zlomený vaz

1992

Mallente

1995

Glawotte

vyčerpání

Kazan

1996

Pamep Galaxy

Taxisův příkop

1998

Damion

Popkovický skok

1999

Celestano

prodloužený Taxisův příkop

zlomení nohy a zastřelen

 

http://new.psi-kocky.cz/files/images/312993.preview.jpg

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dostihy,láska na celý život

(Martí(dostiháček Valldemoso♥), 25. 3. 2011 19:07)

Bože, to co tady všichni píšete fakt omg!!!
Chápu každej má jinej názor....
Ale tady to je už vážně trapný..
Dostihy sou super;). .. ikdyž občas se stane úraz to se dějě i v parkurech všude.. v životě ve výběhu..=/.. tak je nechte žít! pro dostihy!

Re: dostihy,láska na celý život

(hana, 17. 9. 2011 10:39)

Nebejt dostihů tak všichni koně co při nich zemřeli ještě žijí!!!!!!!!!!!!

Re: Re: dostihy,láska na celý život

(Diana, 9. 10. 2011 23:59)

Nebýt dostihů, anglické plnokrevníky by nikdo nechoval.

Re: Re: dostihy,láska na celý život

(xxx, 19. 10. 2012 13:38)

Nebejt dostihů.. tak je mrtvých většina koní.... Kdo by je asi choval? Těch pár spolků, co učí děti jezdit? A to si jako myslíte, že tam se mají koně dobře? Každej den tahat spousty neumětelů... nechat se od nich okopávat? A doufat, že si nezlomí nohu ve výběhu?.. protože i tady by jen utratili... Ano, dostihy jsou těžký, ale to je někdy těžký i přejít silnici....

Re: dostihy,láska na celý život

(luc, 15. 10. 2018 17:21)

obcas uraz? :D :D
to jste se pomatli, ne?? cisla jasne hovorej, jak vysoka ta cisla jsou.
a ty argumenty typu a co rodeo atd - samozrejme ze to je zlo!
no a konecne argumenty ze se nejaky zvire narodilo, ABY... to nemyslite vazne, tomu zvireti jen nic jinyho nezbyva, jinak by se vam na nejaky cisla v cirkusech a dostizich vykaslalo! lidska blbost a omezenost je fakt nekonecna.

Je to blábol

(Věra, 15. 10. 2018 15:25)

Je to sice starý článek, ale musím se vyjádřit - autor, nebo autorka článku, napsala neskutečný blábol... chápu dotyčný nebo dotyčná nemá ráda dostihy, tak vidí jenom to špatné, tomu se říká omezenost. Svět bohužel není jen o růžových ponících a jednorožcích ... ale některým lidem je zbytečné toto vysvětlovat.

Dostihy nejsou týrání koní!

(Bára, 31. 8. 2012 17:16)

Panebože,kdy už se konečně proberete?!!!Dostihy NEJSOU týrání koní!K čemu se ti koně asi narodily?K tomu aby mohli závodit,proto žijou!Vy máte talent k něčemu pro co jste se narodili a byli by jste rádi kdyby vás nutili k něčemu jinému?!a TO SAMÉ CÍTÍ KONĚ KTEŘÍ SE NARODILI PRO DOSTIHOVÝ SPORT!Pokud jim vezmete to co milují,to je týrání!Ale dostihy ne!

Re: Dostihy nejsou týrání koní!

(demence, 16. 8. 2013 21:51)

koně člověk akorát kvůli dostihům zdegeneroval,aby zmrdi měli na čem vydělávat, co jinýho asi? a vy tupci aby jste na to chodili čumět a platili jim....haha

Týrání? Aha, co takové Rodeo?

(Elka, 8. 4. 2018 20:58)

Pokud bereme dostihy jako týrání, zrušíme je. Ok ale co dál?
Tisíce koní po celém světe přijdou o práci a jejich jediné využití. Co s nimi bude? Najde se nový domov pro všechny? Jistě, že NE! A co bude s koňmi, kteří nemají využití? Půjdou do salámu.
Když zrušíme dostihy, zabijeme tím víc koní, než v dostizích!

A jak už mluvíme o týrání...Viděli jste někdy Rodeo populární zejména v USA? Tam se snad koně tváří šťastněji než při dostizích? Myslíte si, že se při rodeu nemůže kůň zranit nebo i zabít? Jistě, že může! Zrušíme i rodeo?
Co takový parkur? Víte, jak dostávají nohy koně zabrat při takové 50 cm vysoké překážce? Myslíte si snad, že při parkuru si kůň nemůže zlomit nohu? Zrušíme tedy i parkur?
Drezura, ladnost sama...Najděte si něco o rollkuru, který se v drezuře hojně používá a náhle zjistíme, že ani drezura nebude nijak "nevinná" a i při na první pohled bezpečné drezuře se může zdraví koní zničit. Tak zrušíme i drezuru?
Co taková vyjížďka do přírody? Může se kůň zabít na vyjížďce? Zrušíme snad i vyjížďky?
Při práci v lese se také kůň může zabít, takže zrušíme i převoz dřeva z lesa?
Kůň se dokáže zabít i v ohradě! Zrušíme tedy i pastviny?

Jak tak přemýšlím, zrušíme vše a koně můžeme mít možná tak v boxe (kde se jen tak mimochodem může zabít taky). Tak co s nimi? Vypustíme je "jen tak" do přírody? Kolik v dnešní době zhýčkaných koní by ve volné přírodě přežilo?

Pokud berete jako týrání dostihy, berte jako týrání i rodeo, reining, parkur, drezuru či obyčejnou vyjížďku.

Dostihy jsou sport, nebezpečný ale zároveň krásný sport. Jezdci, majitelé i trenéři do toho jdou s tím, že jeden špatný krok a kůň zemře. Ale to samé je i při Všestranosti, Rodeu, Parkuru či Barel Racingu!

Proberte se konečně! 50 koní zemřelo při Velké Pardubické, ale kolik koní skončí u řezníka v salámu kvůli tomu, že se o ně majitel prostě nechce starat? Kolik koní se zraní nebo zabije při jiných disciplínách, na vyjížďce nebo v ohradě?

To, že bulvár rozpoutá hysterii po úmrtí v Pardubicích je jedna věc, ale proč nepsali o tom koni, který si zlomil nohu, když uklouzl při přechodu z boxu na pastvu? Proč se nepíše o tom, jaké je týrání, když koně převádíme?

Týrání sakra vypadá jinak! Týraný kůň (nebo jakékoliv jiné zvíře) je podvyživený, nemá co žrát ani pít, je někde uvázaný, stojí ve vlastních h*vnech, je plný různých parazitů... Vypadají tak snad dostihoví koně?

Re: Dostihy nejsou týrání koní!

(ichtyl, 13. 10. 2014 12:33)

Sorry ale koně se nenarodily pro dostihy. Ani pitbul se jistě nenarodil pro psí zápas, a lev pro život za sklem v zoo, či nosorožec nebo slon proto, aby jim někdo uřezal roh či kly... Koně běhali svobodní po pláních a pod, nikde jsem neviděla v žádném dokumentu, že by skákali přes šílené přírodní překážky a běželi téměř na pokraji sil. Tuto demenci si vymysleli stupidní lidi, kteří to mají jako koníček a hlavně prachy prachy prachy..... když jsou lidi tak chytří boha jeho ať se nechají sami osedlat a ukážou jak umí skákat a rychle běžet sedm kilásků, na to si ráda vsadím i já :) a kdo to nedá a třefí se fajně pres a zlomí si vaz tomu zatleskám, páč to bude hrdina který to šel DOBROVOLNĚ risknout ale nevyšlo.... co víc k tomu říct, lidi jsou hnus vše hnusů neumí si vážit přírody, ani ničeho, jednou na nás všechny dojde....aspoň doufám,kolik zla člověk dokáže to jsem neviděla dělat žádnou jinou živou bytost.......................

Re: Re: Dostihy nejsou týrání koní!

(luxifer, 13. 10. 2014 22:21)

Ty blbá krávo !
Bulíš tady nad dostihy.. nad tím, jak suroví jsou lidé ke zvířatům ..
Víš Ty vůbec, kolik překážek musí při migraci divocí koně ve volné přírodě překonávat a kolik jich při tom ztratí život..? jakému nebezpečí musí čelit a jaké oběti položit jen pro to, aby dosáhli nových pastvin ?
Oproti tomu je smrt zhruba 60 koní za 124 let na dráze jen pouhý zlomeček.. Strašně se mi líbí, když odsuzuje dostihy někdo, kdo ví o koních uplný hovno.. Zrovna tak, jako Ty.. ty teoretičko ..

Re: Re: Dostihy nejsou týrání koní!

(Hana, 15. 10. 2014 20:35)

Souhlasím s Vámi, přijde mi neuvěřitelné jak je možné, že taxis není zakázány a zrušený. Opravdu nechápu.

Re: Re: Re: Dostihy nejsou týrání koní!

(sil, 11. 10. 2015 13:44)

Taxis měl být dávno zakázaný. Jenže když na to přišlo, a to velmi krátce po zprovoznění dráhy, hlavní sponzor tehdy prohlásil, že jim to může být jedno, oni tam padat nebudou. Takže asi tak.

Re: Dostihy nejsou týrání koní!

(Jan, 15. 10. 2014 9:41)

Ty máš v hlavě solidní sračky ty píčo

Hodní???

(Eliška, 30. 3. 2008 18:08)

Proč jsou ty koně hodní??Na to se ptáš???Já sama dělám v dostihové stáji!Jsou hodní protože chcou závodit! Něříkám. Ano nekdy je to moc ten dostih, že je náročný, ale pokud ten kůň chce trénovat, a je dobrej, proč mu nedát šanci?Víte co si ten kůň myslí?Nevíte a ani já a a ni nikdo jiný! Když chce tak do toho jde!Znám koně který třeba na dráhu nechce ani vkročit!Ale znám koně, který chce na dráhu vždy!

Re: Hodní???

(Tea, 17. 9. 2011 10:44)

Hm ty koně jsou hodní protože mají strach a nezbývá jim nic jiného než poslouchat když mají v tlamě udidlo!!!

Re: Re: Hodní???

(lol, 13. 5. 2014 16:12)

heh, no to určitě. Koně se udidla rozhodně nebojí, na výstroj hledí i komise, vy "chytráci".

Re: Re: Re: Hodní???

(Pietro, 24. 2. 2016 15:10)

Milujem Koniky ale ľudia su zvery mali by tam viac zdechynat ľudia a potom by to zmiernili !!! Chytracky národ / vzdy ma štve aké tažké podmienky tam ostávajú a nič sa nedeje

Re: Hodní???

(Konicková, 15. 1. 2012 8:48)

Ty blbá,ti koně se bojí došlápnout.Dostiháci jsou debilové,debilové!A TO SI NEPŘEJ ABYCH O NICH NAPSALA ŽE TO JSOU P***! Takže se sklidni.57 koní na tý hnusný trati zemřelo,nenávidím Váňu,Myšku a ostatní žokeje!Dostiháci jsou jenom sra***,co si neumějí utřít zadky.Omlouvám ze admin ům za sprostá slova ale už jsem se neudržela.Copak je takhle někdo bezcitný!

Tyrani???

(Adriana, 6. 2. 2012 19:06)

Dostihy nejsou tyrani, tyrani je podle me kdyz kun stoji cele dny zavreny v boxu po bricho v hnoji, bez jidla a vody. Dostihovi kone sice makaj ale za to maji vse co potrebuji, ne-li nadstandart. Na dostihovych konich jsem jezdila, nezavodila ale pouze trenovala, kdyz jsme jeli z kopce dolu s tim ze nahoru se pobezi, byli vsichni do jednoho nedockavi a tahli aby uz mohli bezet, neprijde mi ze by jsme je do pohybu nutili a to jsme jeli pekne dlouhou trasu! Kdyz jsem jezdila obycejne kone a meli jsme aspon cvalat nedonutila jsem ho, na koni poznas jestli chce nebo ne! a muzes mit biciku treba 10.Vzapamtuj se a nepis takove hovadiny.